HBS1.jpg

HABESİS OKTH

Habesis OKTH, OKTH hizmeti yani Ortak Kullanımlı Telsiz Hizmeti veren firmadır. Analog, Sayısal veya Tetra teknolojiler kullanılarak aynı sistem içerisinde bir veya birden fazla kapalı kullanıcı grubunu barındıran, en az bir merkez role ve yeteri kadar telsiz cihazından oluşan tek ve/veya çift yönlü olarak ses, veri, optimize paket veri, mesaj, çağrı, görüntü, haberleşme vb. hizmetlerin abonelere sunulmasını içeren, hücresel veya hücresel olmayan yada yerel veya bölgesel bazda sunulabilen elektronik haberleşme hizmetini ve ilgili altyapının işletilmesini kapsayan kuruluştur.